פורום העיר הלבנה תל אביב

"העיר הלבנה" נבנתה ברובה על ידי אדריכלים ממוצא גרמני שעלו ל א"י בשנות ה- 30 של המאה העשרים. בשנת 2003 הוכרזה של תל אביב לאתר מורשת עולמי ומהווה מעבר לכך נדבך חשוב ומרכזי בהיסטוריה הגרמנית – ישראלית.

המינסטריון הגרמני לאיכות הסביבה, בנייה, וביטחון אטומי תומך ע”י הפרויקט "פורום העיר הלבנה תל אביב" בהקניית יכולות הקשורות לבניה וידע מקצועי בשימור מבנים אלה.

אתר אינטרנט זה מציג בפני המבקר את הפעילות הענפה מסביב לפרויקט. תחת הפרקים פרויקט, פורום, מחקר, אירועים, אקטואליה ומרכז יוכל המבקר לקבל מידע רלוונטי. למידע נוסף נא לפנות למשרד התיאום במיניסטריון. נשמח לעזור.